Gizarte-bonu elektrikoa kontsumitzaile kaltebera eta kontsumitzaile kaltebera larri gisa jasotzen duten pertsonak.

 • Kontsumitzaile kalteberaren kasuan, bonu sozial elektrikoaren deskontuak %25etik %60ra igotzen dira.
 • Kontsumitzaile kaltebera larrien kasuan, deskontu horiek %40tik %70era igotzen dira.

Hilerokoa. 

Bi kasuetan, deskontua urteko energia-muga hauek kontuan hartuta aplikatzen dira: 

 

KATEGORIAK

KONTSUMORAKO GEHIENEZKO MUGAK (kwh)

Adingaberik gabeko familia-unitatea/banakako eskatzailea

1.380

Adingabe bat duen familia-unitatea

1.932

Bi adingabe dituen familia-unitatea

2.346

Familia ugariak

4.140

Familia-unitatea/banakako eskatzailea – Pentsiodunak (gutxieneko zenbatekoa)

1.932

Salbuespen gisa, 2021eko urriaren 28tik 2022ko martxoaren 31ra arte.

 • Deskontu horiek fakturazio-aldi osoan aplikatzen dira, betiere deskontu horiek aplikatzeko epearen barruan (2021eko urriaren 28tik 2022ko martxoaren 31ra) sartzen bada aldi hori, eta bonu soziala jasotzeko eskubidea duen kontsumitzaileak ez du inolako eskaerarik egin behar.
 • Bonu sozial elektrikoa erreferentziako merkaturatzailearen bidez eskatzen da.

Erreferentziako enpresa merkaturatzailea.

Elektrizitatearen handizkako markaketan erregistratutako prezioen igoeraren ondorioz, kalteberatasun eta urrakortasun larriko egoeran dauden kontsumitzaileentzako bonu sozialaren deskontuak aparteko igoera izango dute 2022ko martxoaren 31ra arte.

Efektuen hasiera da

2021ko urriak 28.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2021/11/02

Langile autonomoak.

 • 2021eko urriaren 1etik aurrera, Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezian edo Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezian alta emanda egotea, eta jarduerarekin bateragarria den prestazioa (POECATA) edo diru-sarrera txikiko prestazioa irailaren 30ean jaso izana.
 • Gizarte Segurantzako dagokion araubide berezian 2022ko urtarrilaren 31ra arte alta emanda egotea.

Ez da beharrezkoa salbuespena eskatzea, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak ofizioz egingo baitu jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa jasotzeari uzten dioten, dagokion araubidean alta emanda jarraitzen duten eta jarduera uzteagatiko prestazioa eskatzen ez duten autonomo guztiei dagokienez.

Urriaren 1etik aurrera, gizarte segurantzaren karga arintzeak honakoak izango dira: 

a) Urriari dagozkion kotizazioen %90.

b) Azaroan, kotizazioen %75.

c) Abenduan, kotizazioen %50.

d) Urtarrilean, kotizazioen %25.

Hilerokoa. 

Kotizazio-oinarria, kuoten salbuespena zehazteko, jarduera uzteagatiko prestazioa jaso aurretik kotizatzen ari zen kotizazio-oinarria izango da.

Lau hilabetez, 2022ko urtarrilera arte. 

Kotizazioan onura horiek aplikatu ahal izateko, langile autonomoek 2022ko urtarrilaren 31rarte arte eutsi behar diote Gizarte Segurantzako dagokion araubide berezian alta emateari.

Jarduera uzteagatiko prestazioa jasotzea, edozein modalitatetan.

 • RED sistema: ez da beharrezkoa eskaera-dokumentu bat aurkeztea; nahikoa da geroratzea edo luzamendua zer alditan eskatzen den jakinaraztea. Red sistemarik ez badago, SEDESS da bidea.
 • Gizarte Segurantzaren Estatu Idazkaritzaren egoitza elektronikoa (SEDESS): kasu honetan, eskaera-dokumentuak egoitza elektronikoan aurkeztu behar dira.
 • Profesional edo hirugarren baten (graduatuak, kudeatzaileak, abokatuak eta RED sistemako gainerako baimenduak) bidez jarduten duen autonomoak RED sistemaren bitartez izapidetu ahal izango du.

Oharra:luzamenduen kasuan, maiatzean onartuko den aginduarekin, ziurrenik, zerbitzu berri bat ezarriko da, eta bertan adierazitako bestelako bitartekoen bidez aurkezten diren eskaerek ez dute eraginik izango.

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia.

Kontsulta-postontzia: klikatu hemen.

Telefonoa: 901502050, astelehenetik ostiralera, 8:30etik 18:30era.

Gizarte Segurantzako kuoten salbuespenak dira jarduera uzteagatik prestazio-modalitateren bat jaso eta jarduera berreskuratu duten autonomo eta autonomoentzat. Orain dela gutxi eragindako negozioa ikusi dutenen jarduera suspertzen lagundu nahi dute exonerazio horiek.

Aurreko luzapenean, salbuespen horiei esker kuota gutxiago ordaindu zuten autonomoak izan ziren, maiatzean, jarduera uzteagatiko prestazioren bat kobratzen ari zirenak, baina, ondoren, horietako bakar bat ere berriro eskatu ez zutenak. Pertsona horiek, indarrean dagoen jarduera uzteko modalitateren bat berriro baliatzen ez badute, kuotak ordaindu behar dituzte berriro. 2021eko urriaren 1etik aurrera, gizarte-segurantzako kuotetatik salbuesteko eskubidea dute irailaren 30ean kargu-uzteagatiko jarduerarekin bateragarria den prestazioa (POECATA) edo diru-sarrera baxuen prestazioa jasotzen ari ziren eta berriro eskatu ez duten norberaren konturako langileek. Lau hilabete iraungo dute, hau da, 2022ko urtarrilera arte.

Efektuen hasiera da

Tras las últimas medidas, el 1 de octubre de 2021. 

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2021/10/05

Autonomoak. 

 • Egoitza soziala Espainiako lurraldean;
 • Urteko eragiketen bolumena, gutxienez, %30 jastea 2020an, 2019ko datuekin alderatuta;
 • Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionaleko koderen batean sartzea (LEDren I. eranskinean daude aurreikusita);
 • 2021eko martxoaren 1etik 2021eko maiatzaren 31ra bitarteko sortzapenak: 2021eko martxoaren 13a baino lehenagoko kontratuetatik eratorritako zor-betebeharrak eta hornitzaileei, hartzekodun finantzarioei eta ez-finantzarioei egindako ordainketak, bai eta kostu finkoak ere.

Autonomia-erkidegoek Errege Lege Dekretuko I.eranskinean jasotako Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionaleko (EJSN 09) kodeetan sailkatzen ez diren autonomo eta enpresei laguntzak eman diezaiekete, beren lurraldean bereziki kaltetuak izan direnen kasuan eta beti ere deialdietan behar bezala justifikatuta badago.

 • PFEZn zenbatespen objektiboaren araubidea aplikatzen duten profesionalentzat, laguntza 3.000 €-koa izango da gehienez.
 • Enpresentzat eta gainerako autonomoentzat: gutxienez 4.000 €eta gehienez 200.000 €.

Autonomia-erkidegoek laguntzak emateko irizpideak ezarri ahal izango dituzten arren, arauak muga batzuk ezartzen ditu zenbatekoari dagokionez:

 • PFEZn zenbatespen objektiboaren araubidea aplikatzen duten enpresaburu edo profesionalentzat: 3.000 euro gehienez.
 • Administrazioak BEZean edo zeharkako zerga baliokidean aitortutako edo egiaztatutako urteko eragiketen bolumena 2020an 2019. urtearekin alderatuta %30 baino gehiago jaitsi duten enpresaburuen eta profesionalen kasuan, laguntza honako hau izango da:
  • Gehieneko laguntza eragiketa-bolumenaren beherakadaren %40 izango da, gehienez ere 10 langile dituzten enpresen kasuan.
  • %30 hori gainditzen duen eragiketa-bolumenaren beherakadaren zenbatekoaren % 20koa izango da, hamar langile baino gehiago dituzten enpresen kasuan.
 • Laguntza ezingo da 4.000 eurotik beherakoa izan, ezta 200.000 eurotik gorakoa ere.

Azken neurrien ondoren, autonomia-erkidegoek 2022ko ekainaren 30era arte eman ditzakete zuzeneko laguntza hauek.

Autonomia-erkidego bakoitzari dagokion erakundea.

Zuzeneko laguntzen lerro berri bat da (7.000 milioi eurokoa da laguntza-sorta), pandemiak gehien kaltetutako enpresa ez-finantzarioentzat eta autonomoentzat (enpresariak eta profesionalak). Gobernuak, apirilaren 20ko 6/2021 Errege Lege Dekretua onartuta, autonomoentzako eta enpresaburuentzako zuzeneko laguntzen onuradunak diren sektoreak zabaltzen ditu, eta autonomia-erkidegoei arauditik harago, enpresa eta autonomo gehiago sartzeko ahalmena aitortuz, behar bezala justifikatutako inguruabarrak kontuan hartuta.

Autonomia-erkidegoek dagozkien deialdiak egingo dituzte beren lurraldeetan kokatutako hartzaileei laguntza horiek emateko, eta eskabideak izapidetzeaz, kudeatzeaz eta ebazteaz, laguntzak ordaintzeaz eta ordaindu aurreko eta ondorengo kontrolez arduratuko dira.

Esleitutako guztia ordaindu ez duten autonomia-erkidegoek deialdiak irekitzen jarraitu ahal izango dute 2022ko ekainaren 30era arte.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2021/01/18

 • Langabetuak.
 • Iraupen luzeko langabetuak.
 • ERTE.

Onuradunak:

 • Gizarteratzeko Errenta Aktiboa (RAI)ren hartzaileak.
 • Langabezia-prestazioaren edo -sospenaren hartzaileak.
 • ABEEE (Aldi Baterako Enplegu Erregulazioko Espedientea) ezarri zaien pertsonak.

Baldintzak:Gizarteratzeko Errenta Aktiboaren eta Langabezia-Sorospenaren kasuan, enplegu-bilaketa aktiboa egin izana egiaztatzeko betekizuna ez da kontuan hartuko.

ERTEen aplikazioa amaitu arte, printzipio, irailaren 30a.

 • Langabezia prestazioa:Eskaera aktiboak ezingo dira baja-egoerara pasa berritze-ezagatik, eta baja-egoeran egon arren, prestazioak izapidetu eta aitortzea posible izango da.
 • ERTE: Ez da aurretiko hitzordurik eskatu behar SEPErekin, prestazioaren kudeaketa enpresaren eta SEPEren artean izapidetzen baita.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE).

Kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

Ez da beharrezkoa izango ERTE egoeran dauden langileak enplegu-eskatzaile gisa altan ematea. 

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/07/04

Langabezia (beste prestazio batzuk jasotzeko eskubidea agortu zaien pertsonak).

Hartzaileak:

2020ko martxoaren 14aren ondoren eta ekainaren 30a baino lehen honako prestazio hauek agortu dituztenak:

 • Ordaindutakoaren araberako langabezia-prestazioa; eta bestelako subsidiorik jasotzeko eskubiderik ez izatea.
 • Langabezia-sorospena.
 • Langabeziako aparteko sorospena.
 • Kotizazio urrietarako sorospena.
 • Gizarteratzeko Errenta Aktiboa (GEA).

Baldintzak:

 • Erabateko langabezian egotea eta enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta egotea.
 • Aipatutako prestazioak edo laguntzak jasotzeko eskubidea agortu izana edo eskubide hori ez izatea. Kontribuzio-prestazioa agortu duten eta langabezia-subsidioaren zain dauden pertsonek laguntza hori jaso dezakete, eta, ondoren, agortze-subsidio berezi hau (subsidio berezitik kenduko da aparteko subsidiotik kobratutako denbora).
 • Gutxieneko errenta, gizarteratze-errenta, gizarte-soldata edo beste edozein administrazio publikok emandako antzeko laguntzaren onuradun ez izatea.
 • Aitortutako azken eskubidea azkendu ondoren besteren kontura lan egin badu, lan hori legezko langabezia-egoeran amaitu izana.
 • Erretiro-pentsioa jasotzeko adina beteta ez izatea, kotizaziopekoa izan edo ez.
 • Ez da eskatzen: itxaroteko hilabetea betetzea, LGSren %75etik gorako errenta propiorik ez izatea eta familia-erantzukizunak egiaztatzea eta familia-unitatean errentarik ez izatea.

430 euro. 

 • Hilean behin (3 hilabetera arte).
 • Sorospena ezin da behin baino gehiagotan jaso.

Subsidioaren zenbatekoa indarrean dagoen Efektu Anitzeko Errentaren Adierazle Publikoaren (IPREM) %80a da.

Hiru hilabetez. 

Edozein administrazio publikok emandako gutxieneko edozein errenta, gizarteratzeko errenta, gizarte-soldata edo antzeko laguntza.

Eskabidea honako hauen bidez egin daiteke:

Eskaera egiteko epea
 • Eskaera egiteko epe berria: hilabetekoa, 2020ko abenduaren 25etik aurrera.
 • Eskaera azaroaren 6tik 30era bitartean egin bada eta ebazteko badago, ez da beste eskaerarik aurkeztu behar.
Efektuen hasiera da

Eskaera egin eta hurrengo egunean.

Aurreikusitako kobratze data

Eskaera egin eta hurrengo hilabetetik aurrera.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/01/27

Langile autonomoak.

 • Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Araubide Berezian (RETA) edo, hala badagokio, Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Araubide Berezian afiliatuta eta alta emanda egotea, jarduera etetea erabakitzen duen ebazpena eman baino gutxienez hogeita hamar egun natural lehenago eta, nolanahi ere, jarduera eten baino lehen, 2021eko urriaren 1a baino lehen ebatzi bada berau.
 • Gizarte Segurantzako kuotak ordainduta izatea. Hala ere, jarduera eteteko datan baldintza hori betetzen ez bada, langile autonomoari ordainketa egiteko gonbita egingo zaio, zor dituen kuotak hogeita hamar egun naturaleko epe luzaezinean ordain ditzan.
 • Familia-unitatea osatzen duten kideei buruzko jakinarazpena, eta haietako batek jarduera uzteko prestazioa jasotzen duen edo jaso dezakeen edo bestelako diru-sarrerarik duen jakinaraztea.
 • Besteren konturako lanaren ondorioz jasotzen diren diru-sarreren zinpeko aitorpena.
 • Enpresaren ziurtagiria.
 • Errenta-aitorpena.

Jarduera eteteagatiko aparteko prestazioa gutxieneko kotizazio-oinarriaren %70era igotzen da.

Hilerokoa. 

 • Autonomoak garatutako jardueragatik dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren %70a.
 • Zenbateko hori %20 handituko da familia ugaria bada eta familia-unitatearen diru-sarrerak etendako jardueratik badatoz.
 • Lehen mailarainoko odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko familia-unitate bateko bi kidek edo gehiagok prestazio hori jasotzeko eskubidea badute, prestazio bakoitzaren zenbatekoa %40koa izango da, eta ez da familia ugariarengatik %20ko igoera aplikatuko. 
 • Azken neurrien ondoren, prestazioak gehienez 5 hilabeteko iraupena izango du (lehen 4 hilabete ziren). Prestazioa agintaritza eskudunak jarduera ixteko neurria hartu eta hurrengo egunetik hasi, eta hura kentzea erabakitzen den hilaren azken egunera arte kobra daiteke.
 • Prestazioa jasotzeko denborak ez ditu murriztuko jarduera uzteagatiko prestazio-aldiak, onuradunak etorkizunean izan ditzakeenak. Hau da, prestazio honek ez du kontsumitzen etorkizunean autonomoari legokiokeen kargu-uzteagatiko ohiko prestazioaren denbora, negozioa ixten badu.
 • Kotizatzeko betebeharretik salbuestea jarduera ixteko neurria hartzen den hilaren lehen egunetik neurria jaso eta hurrengo hilaren azken egunera arte luzatzen da, edo 2022ko otsailaren 28rarte, azken hori lehenagokoa bada.
   
 • Besteren konturako lan bat egiteagatik ordainsaria jasotzea, salbu eta besteren konturako lanaren diru-sarrerak Lanbidearteko Gutxieneko Soldataren (LGS) zenbatekoaren 1,25 aldiz baino txikiagoak badira.
 • Norberaren konturako beste jarduera batean aritzea.
 • Itxieraren eragina jasan duen sozietatearen errendimenduak jasotzearekin.
 • Gizarte Segurantzaren prestazio bat jasotzearekin, onuradunak egiten zuen jarduerarekin bateragarria izateagatik jasotzen zuena izan ezik.
 • Itsasoko Langileen Araubide Berezian sartutako norberaren konturako langileak: jarduera uzteagatiko prestazioa bateraezina da, gainera, flota geldiarazteagatiko laguntzekin.
   

Gizarte Segurantzaren mutualitate laguntzaileen bidez.

Gizarte Segurantzarekin edo Itsasoko Gizarte Institutuarekin elkarlanean diharduten mutuak.

Jarduera eteteagatiko aparteko prestazio hau 2020ko urriaren 1etik aurrera, COVID-19ren pandemiari eusteko eskumena duten administrazio-agintarien ebazpen baten ondorioz, jarduera osoa aldi baterako etenda duten langile autonomoei zuzenduta dago. Era berean, jarduera etenda dagoen bitartean, altak bere horretan jarraituko du, baina langile autonomoak kotizatzeko betebeharretik salbuetsita geratuko dira eta aldi hori kotizatutzat joko da. Gainera, bateragarria izango da besteren konturako lanaren diru-sarrerekin, Lanbide arteko Gutxieneko Soldata bider 1,25rarte. 

Prestazioa 2022ko otsailaren 28ra arte luzatu da. 

Eskaera egiteko epea
 • Jarduera ixteko ebazpena eman eta lehenengo 21 egun naturalen barruan eskatu behar da prestazioa, edo urriaren 21a baino lehen, jarduera etetea 2021eko urriaren 1a baino lehen adostu bada eta ezohiko prestazioa jasotzen ez bazen.
 • Eskaera ezarritako epetik kanpo aurkezten bada, prestazioa jasotzeko eskubidea eskaera egiten den egunean hasiko da. Kasu hauetan, prestazioa jasotzeko eskubidea duen egunetik dago langilea kotizatzeko betebeharretik salbuetsita.
Efektuen hasiera da

Prestaziorako eskubidea agintaritza eskudunak jarduera ixteko neurria hartu eta hurrengo egunetik hasten da edo 2021eko urriaren 1etik aurrera, data horren aurretik hasitako jarduera-etenaldiak bere horretan jarraitzen duenean.

Aurreikusitako kobratze data
 • Prestazioa agintaritza eskudunak jarduera ixteko hartutako neurria hartu eta hurrengo egunetik hasi eta hura kentzea erabakitzen den hilaren azken egunera arte kobra daiteke.
 • Eskaera ezarritako epetik kanpo aurkezten bada, prestazioa jasotzeko eskubidea eskaera egiten den egunean hasiko da.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2021/10/04

Langile autonomoak.

a) Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Araubide Berezian edo, hala badagokio, Itsasoko Langileen Araubide Berezian afiliatuta eta alta emanda egotea.

b) Gutxieneko kotizazio-aldia beteta izatea.

c) Erretiro-pentsio kontributiborako eskubiderik ez izatea.
d) Gizarte Segurantzako kuotak ordainduta izatea. Hala ere, jarduera eteteko datan baldintza hori betetzen ez bada, langileari eskatzen zaio egutegiko hogeita hamar eguneko epe luzaezinean ordain ditzala zor zaizkion kuotak.
e) 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoan, 2019ko hirugarren eta laugarren hiruhilekoan izandakoen %50 baino gehiago murriztea norberaren konturako jardueraren diru-sarrerak.

f) 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoan 8.070€-tik gorako errendimendurik lortu ez izana.

g) Eskatzaileak bere kargura langile bat edo gehiago baditu, bere gain hartutako laneko eta Gizarte Segurantzako betebehar guztiak betetzen dituela egiaztatu beharko du, erantzukizunpeko adierazpen baten bidez.

h) Kasu honetan, langile autonomoak dagozkion kotizazio guztiak ordaindu behar ditu. Jarduerarik egiteari uzten bazaio, mutualitate laguntzaileak ordaindu beharko dio langileari ordaindu beharko lituzkeen gertakari arruntengatiko kotizazioen zenbatekoa. Jardueraren behin betiko amaiera 2022ko otsailaren 28a baino lehen gertatzen bada, prestazioaren kalkuluan kontuan hartuko dira lehen aipatutako mugak, jardueraren iraupenaren proportzioan.

i) Prestazio hau bateragarria da besteren konturako lanarekin, honako kasu hauetan:

 • Norberaren konturako lanetik datozen diru-sarrera garbiak eta besteren konturako lanetik datozen diru-sarrerak ezin dira LGSren halako 2,2 baino handiagoak izan. Kalkulu horretan, besteren konturako diru-sarrerek ezin dute LGS halako 1,25 gainditu.
 • Prestazioaren zenbatekoa, kasu horretan, jarduerari dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren % 50 izango da.
 • Besteren konturako diru-sarreren zinpeko aitorpena, eskabidearekin batera.
 • Enpresa-ziurtagiria.
 • Errenta-aitorpena.

Gizarte Segurantzarekin edo Itsasoko Gizarte Institutuarekin elkarlanean diharduten mutuek 2022ko maiatzaren 1etik aurrera eskatuko dizkiote dagokion zerga-administrazioari 2021eko ekitaldiko zerga-datuak. Datu horiek eskuratu ezin badituzte, eskatzaileak honako dokumentazio hau aurkeztu beharko du:

 • Balio Erantsiaren gaineko Zergaren (BEZ) autolikidazioko 303 ereduaren kopia, 2019ko eta 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoetako aitorpenei dagokiena.
 • 130 ereduaren kopia, 2019ko eta 2021eko bigarren eta laugarren hiruhilekoetako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) ordainketa zatikatuko autolikidazioari dagokiona.
 • Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan (PFEZ) zergak estimazio objektibo bidez ordaintzen dituzten langile autonomoek (131 eredua) beharrezko dokumentazioa edo eskatutako diru-sarrerak egiaztatzeko balio duen beste edozein baliabide aurkeztu beharko dute.

Prestazio honen zenbatekoa kotizazio-oinarriari dagokiona izango da.

Hilerokoa.

Luzapen berriaren ondorioz, 2022ko otsailaren 28ra arte gehienez. 

Egun horretatik aurrera, prestazioa jasotzen jarraitu ahal izateko, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren baldintza guztiak bete beharko dira.

Gizarte Segurantzaren mutualitate laguntzaileen bidez.

Gizarte Segurantzarekin edo Itsasoko Gizarte Institutuarekin elkarlanean diharduten mutuak.

Prestazio hau jarduera uzteagatiko prestazio arrunta eskuratu ezin duten langileentzat aurreikusten da.

Prestazio hau 2021eko irailaren 30ean jasotzen ari ziren langile autonomoek jasotzen jarraitu ahal izango dute, beste luzapen baten ondoren, 2022ko otsailaren 28ra arte, betiere 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoetan baldintzak betetzen badituzte.

Prestazioa bateragarria da, halaber, besteren konturako lanarekin.

Eskaera egiteko epea
 • Prestazioa eskatzeko epea 2021eko urriaren 21era artekoa da, 2021eko urriaren 1era arteko atzeraeragina izan dezan.
 • Bestela, eskabidea aurkeztu eta hurrengo egunean izango ditu ondorioak.
Efektuen hasiera da
 • 2021eko urriaren 1a, urriko lehen hogeita bat egun naturalen barruan eskatu bada, edo
 • bestela, eskaera egin eta hurrengo hilaren lehenengo egunetik aurrera.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2021/10/05

Sasoiko langile autonomoak. 

 • 2018an eta 2019an lan bakarra izatea: horretarako, urte horietan ezin izan da 120 egun baino gehiago egon alta emanda besteren konturako langile gisa gizarte-segurantzako erregimen batean.
 • Langile Autonomoen Araubide Berezian edo Itsasoko Langileen Araubide Berezian alta emanda eta kotizatuta egotea norberaren konturako langile gisa, gutxienez 4 hilabetez eta gehienez 7 hilabetez, 2018 eta 2019 urte bakoitzean, betiere urritik abendura bitartean gutxienez bi hilabete betetzen badira bi urte horien kasuan.
 • 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoetan Gizarte Segurantzako erregimenean besteren konturako langile gisa alta emanda 60 egun baino gehiago egon ez izana.
 • 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoan 6.725 eurotik gorako diru-sarrera garbiak ez lortzea.
 • Gizarte Segurantzako kuotak ordainduta izatea: baldintza hori betetzen ez bada, Gizarte Segurantzako mutualitateak langile autonomoari eska diezaioke 30 egun naturaleko epe luzaezinean kuotak ordain ditzan.

Gizarte Segurantzarekin edo Itsasoko Gizarte Institutuarekin elkarlanean diharduten mutuek 2022ko maiatzaren 1etik aurrera eskatuko dizkiote dagokion zerga-administrazioari 2021eko ekitaldiko zerga-datuak. Datu horiek eskuratu ezin badituzte, eskatzaileak honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dio mutua laguntzaileari:

 • 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoak aitortzeko 303 ereduaren kopia.
 • 130 ereduaren kopia, 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) ordainketa zatikatuko autolikidazioari dagokiona.
 • Estimazio objektiboagatik Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan (PFEZ) zergak ordaintzen dituzten langile autonomoek (131 eredua) eskatutako diru-sarrerak egiaztatzeko beharrezko dokumentazioa aurkeztu behar dute.

Hilerokoa (gehienez  hilabete). 

Prestazioaren zenbatekoa egindako jarduerari dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren %70a izango da.

Prestazioa gehienez ere 5 hilabetez kobra daiteke, eta ez da 2022eko otsailaren 28tik aurreragokoa izango.

 • Besteren konturako eta norberaren konturako lana.
 • Onuradunak jasotzen zuen Gizarte Segurantzako edozein prestaziorekin, salbu eta norberaren konturako jarduerarekin bateragarria bada.
 • 2021ko hirugarren eta laugarren hiruhilerokoan garatutako jardueraren diru-sarrerak 6.725 eurotik gorakoak direnean.
 • Itsasoko Langileen Araubide Berezian sartutako langile autonomoak: prestazio hori bateraezina da flota geldiarazteagatiko laguntzekin.

Gizarte Segurantzaren mutualitate laguntzaileen bidez.

Gizarte Segurantzarekin edo Itsasoko Gizarte Institutuarekin elkarlanean diharduten mutuak.

Sasoiko langile autonomoentzako jarduera uzteagatiko ezohiko prestazio hori 2020ko ekainean kolektibo horrentzat ezarritako prestazioaren ildokoa da. Sasoiko langiletzat hartuko dira 2018an eta 2019an zehar gutxienez 4 hilabetez eta gehienez 7 hilabetez lan egin duten langile autonomoak, bai 2018an bai 2019an. Lan bakarra egin dela joko da urte horietan zehar besteren konturako langile gisa gizarte-segurantzako erregimen batean ehun eta hogei eguneko alta gainditzen ez denean.

Prestazioa jasotzen den bitartean, ez da kotizatzeko betebeharrik izango, eta alta egoeran edo altaren pareko egoeran egongo da dagokion gizarte-segurantzako erregimenean.

Eskaera egiteko epea
 • 2021eko urriaren 1a, urriko lehen hogeita bat egun naturalen barruan eskatu bada, edo
 • bestela, eskaera egin eta hurrengo hilaren lehenengo egunetik aurrera.

 

   

Efektuen hasiera da
 • 2021eko urriaren 1a, urriko lehen hogeita bat egun naturalen barruan eskatu bada, edo
 • bestela, eskaera egin eta hurrengo hilaren lehenengo egunetik aurrera.
Aurreikusitako kobratze data
 • 2021ko urriaren 1etik izango du atzera eragina, eta gehienez ere 5 hilabeteko iraupena izango du, betiere eskaera urriaren lehenengo 21 egun naturalen barruan eskatzen bada.
 • Bestela, atzera eragina eskaera egin eta hurrengo egunean izango da eta 2021eko otsailaren 28ra arte iraungo du, gehienez ere.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2021/10/05

Langile autonomoak. 

 • Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian (RETA) edo, hala badagokio, Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Araubide Berezian afiliatuta eta alta emanda egotea 2020ko apirilaren 1a baino lehen.
 • Gizarte Segurantzako kuotak 2020ko apirilaren 1a baino lehen ordainduta izatea. Hala ere, jarduera eteteko datan baldintza hori betetzen ez bada, langile autonomoari ordainketa egiteko gonbita egingo zaio, zor dituen kuotak hogeita hamar egun naturaleko epe luzaezinean ordain ditzan.
 • 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoan norberaren kontura egindako jardueraren etekin garbi konputagarriak aldi horretako lanbide arteko gutxieneko soldataren %75a baino altuagoak ez izatea.
 • 2021eko laugarren hiruhilekoan egiaztatzea norberaren konturako jardueratik guztira konputagarriak diren diru-sarrerak 2019ko laugarren hiruhilekoan izandakoak baino %75a baino txikiagoak direla.
 • Prestazioa jasotzeko eskubidea azkendu egingo da, baldin eta prestazioa jaso bitartean eskatzaileak jarduera uzteagatiko ohiko prestazioa edo diru-sarrerak murrizteagatik norberaren konturako jarduerarekin bateragarria den jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa jasotzeko baldintzak betetzen baditu.
 • Besteren konturako lanaren ondorioz izandako diru-sarreren zinpeko aitorpena, hala badagokio.
 • Baimena ematea Gizarte Segurantzaren Administrazioari eta prestazioaren kudeaketaz arduratzen diren mutualitate laguntzaileei, eskuratzeko baldintzak berrikusteko beharrezkoak diren zerga-datuak Ogasun Ministerioari eskatzeko.
 • Enpresa-ziurtagiria eta errenta-aitorpena.

Gizarte Segurantzarekin edo Itsasoko Gizarte Institutuarekin elkarlanean diharduten mutuek dagokion zerga-administrazioari eskatuko dizkiote 2019ko eta 2021eko azken hiru hiruhilekoetako zerga-datuak, 2022ko maiatzaren 1etik aurrera. Datu horiek eskuratu ezin badituzte, eskatzaileak honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dio mutua laguntzaileari:

 • 2019ko BEZaren urteko laburpen-aitorpenaren 390 ereduaren kopia eta haren hiruhilekoko likidazioak (303 ereduak), baita 2021eko bigarren, hirugarren eta laugarren hiruhilekoko likidazioak ere (303 ereduak).
 • 130 ereduaren kopia, 2019., 2020. eta 2021. urteetako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) konturako hiruhileko bakoitzeko autolikidazioari dagokiona.
 • Estimazio objektibo bidez Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan (PFEZ) zergak ordaintzen dituzten langile autonomoek (131 eredua) beharrezko dokumentazioa edo eskatutako diru-sarrerak egiaztatzeko balio duen beste edozein baliabide aurkeztu beharko dute.

Oro har, autonomoak garatutako jardueragatik dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren %50a.

Hilerokoa. 

 • Autonomoak garatutako jardueragatik dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren %50a.
 • Lehen mailarainoko odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko familia-unitate bateko bi kidek edo gehiagok prestazio hori jasotzeko eskubidea badute, prestazio bakoitzaren zenbatekoa %40koa izango da.

 

 • Gehienez 5 hilabetez. 
 • Prestazio honek ezingo du 2022ko otsailaren 28a baino gehiago iraun.
 • Prestazio hau jasotzen duten eta jarduera uzteagatik kotizatzen ez duten pertsonek kontzeptu horrengatik kotizatu beharko dute prestazioa bukatu eta hurrengo hilabetetik aurrera.
 • Besteren konturako lan bat egiteagatik ordainsaria jasotzea, salbu eta besteren konturako lanaren diru-sarrerak Lanbidearteko Gutxieneko Soldataren (LGS) zenbatekoaren 1,25 aldiz baino txikiagoak badira.
 • Norberaren konturako beste jarduera batean aritzea.
 • Itxieraren eragina jasan duen sozietatearen errendimenduak jasotzearekin.
 • Gizarte Segurantzaren prestazio bat jasotzearekin, onuradunak egiten zuen jarduerarekin bateragarria izateagatik jasotzen zuena izan ezik.
 • Itsasoko Langileen Araubide Berezian sartutako norberaren konturako langileak: jarduera uzteagatiko prestazioa bateraezina da, gainera, flota geldiarazteagatiko laguntzekin.

Atxikita dagoen mutua laguntzaileari eskatu behar zaio.

Erakunde kudeatzaileari jakinarazi behar zaio zein diren familia-unitatea osatzen duten kideak eta horietakoren bat jarduera uzteagatiko prestazioaren hartzaile den edo izan daitekeen edo beste diru-sarreraren bat duten.

Gizarte Segurantzarekin edo Itsasoko Gizarte Institutuarekin elkarlanean diharduten mutuak.

Aparteko prestazio hau jarduera uzteagatiko ohiko prestaziorako eta diru-sarrerek behera egiten dutenean jarduerarekin bateragarria den prestaziorako eskubiderik eragiten ez duten langile autonomoei zuzenduta dago. 

Jarduera etenda dagoen bitartean, altak bere horretan jarraituko du, baina langile autonomoak kotizatzeko betebeharretik salbuetsita geratuko dira eta aldi hori kotizatutzat joko da.

Prestazio hau 2021eko urriaren 1etik 2022ko otsailaren 28ra arte luzatu da.

Eskaera egiteko epea
 • Prestazioa eskatzeko epea 2021eko urriaren 21era artekoa da, 2021eko urriaren 1era arteko atzeraeragina izan dezan.
 • Bestela, eskabidea aurkeztu eta hurrengo egunean izango ditu ondorioak.
Efektuen hasiera da

2020ko urriaren 1a. 

Aurreikusitako kobratze data
 • 2020ko urriaren 1a, betiere eskaera urriko lehen hogeita bat egun naturalen barruan aurkezten bada.
 • Bestela, eskabidea aurkeztu eta hurrengo hilaren lehenengo egunean ezarriko dira ondorioak.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2021/10/05

 • Norberaren konturako langileak (Autonomoak).
 • Hornidura-puntuaren titularra edo familiako kideren bat, baldin eta langabezian, ABEEE bat aplikatu bazaio edo zaintzak direla-eta bere lanaldia murriztuta ikusten badu. 

Hartzaileak:

 • Hornidura-puntuaren titularra edo familiako kideren bat, enplegua erregulatzeko neurrien eraginpean egon dena, langabezian dagoena edo zainketak direla-eta lanaldia murriztu diotena.
 • Jarduera utzi duten edo diru-sarrerak nabarmen murriztu zaizkien langile autonomoak.

Baldintzak:

Familia-unitateko kideen diru-sarrerak, gizarte-bonoaren eskaera aurkeztu aurreko hilabetean, ezin izango dira diru-sarrera hauetara iritsi:

 • 939,9 €(IPREMen 14 pagako hamabirena bider 1,5), familia-unitate batekoa ez bada edo familia-unitatean adingaberik ez badago;
 • 1.253,2 €(14 pagako IPREM indizearen hamabirena bider 2), familia-unitatean adingabe bat dagoenean;
 • 1.566,5 €(IPREM indizearen 14 pagako hamabirena halako 2,5), familia-unitatean bi adingabe badaude.
 • Aurreko kalkulua 300€ inguru handituko da kontsumitzaileak edo familiako kideren batek % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna badu; genero-indarkeriako egoera egiaztatzen badu; terrorismoaren biktima bada; II. edo III. mailako mendetasun aitortua badu; eta familia-unitatea guraso bakar batek eta, gutxienez, adingabe batek osatzen badute.

Kontsumitzaile kaltebera dela egiaztatzeko, kontsumitzaileak eskabide-eredua eta erantzukizunpeko adierazpena bidali behar dizkio erreferentziako merkaturatuei, haien webgunean agertzen den helbide elektronikoaren bidez, honako egiaztagiri hauekin batera:

 • Legezko langabezia-egoera: prestazioak kudeatzen dituen erakundeak emandako ziurtagiria.
 • Norberaren konturako langileek jarduera uztea: zerga Administrazioko Estatu Agentziak edo autonomia-erkidegoko organo eskudunak emandako ziurtagiria.
 • Hornidura-puntuaren titularraren IFZ edo AIZaren kopia, eta familia-unitate baten parte izanez gero, agiri hori nahitaezkoa den kide bakoitzaren IFZ edo AIZaren kopia.
 • Hornidura-puntuaren titularraren edo familia-unitateko kide guztien indarreko erroldatze-ziurtagiria, banakakoa edo taldekoa.
 • Familia-liburua, familia-unitatea badago.
 • Eskatutako baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena, eskatzailearena.

Erreferentziako merkaturatzaileak eskaera jaso duela baieztatzeko mezu elektroniko bat bidaliko dio hornidura-puntuaren titularrari.
 

Kontsumitutako energiaren muga batzuen baitan, %25eko deskontua ordainagirian (ikus baldintzak "informazio gehiago" atalean).

Hilerokoa.

 • Deskontuaren kalkulua zaurgarri egoera izategatik.
 • Familia-unitateko kideen diru-sarreretan oinarrituta, eskabidea aurkeztu aurreko hilabetean.

 

 • Harik eta beren lan-jarduerari berriro ekiten dioten arte, eta kontsumitzaileak gertaera horren berri eman behar dio erreferentziako merkaturatzaileari.
 • Nolanahi ere, bonua jasotzeko eskubidea, azken neurrien ondoren, 2022ko ekainak 30rarte luzatu da. 

Erabiltzaileak erreferentziako merkaturatzailearen helbide elektronikora bidaliko ditu eskatutako egiaztapena eta eskabide-eredua (araudiaren IV. eranskina).

 • Egiaztapen osatugabea: Eskabidea jaso eta 5 egun balioduneko epean jakinarazi behar du merkaturatzaileak.
 • Egiaztapen osoa: 5 egun balioduneko epean, posta elektronikoz jakinaraziko du emaitza, baina epe hori ez da derrigorrezkoa izango plataforma egokitu arte.
 • Onartutako eskaera: Mezuan neurriaren aplikazio-data adieraziko da, eta epe horretan, merkaturatzailea aldatu eta kontratua kontsumitzaile txikiarentzako borondatezko preziora (KTBP) aldatu beharko da.
 • Eskabide-eredu berria: Aginduaren eranskinean (ikus araudiaren atala). Baliozkotzat joko dira aurreko ereduari lotutako eskabideak, baldin eta behar bezala eskatuta badaude (datuak erabiltzeko baimena eta egiaztapena)

Erreferentziako enpresa merkaturatzailea.

30/2020 Errege Lege Dekretutik aurrera, autonomoentzako deskontu-aldia luzatu da, eta beste kontsumitzaile elektriko batzuk ere kontuan hartu dira. Neurri hauen ondorioz, etxeko argiaren fakturan % 25eko murrizketa egin ahal izango da. Kontsumitzaile kaltebera gisa hartzen ditu langabezian dauden pertsonak, ABEE batean daudenak edo zainketengatik lanaldia murriztu dietenak, bai eta autonomoen kasuan diru-sarrerak %75 murriztu zaizkienak ere.

Azken neurrien ondoren, kontsumitzaile kalteberaren izaera hedatzen da bonu soziala jasotzeko eskubidea 2022ko ekainak 30era arte luzatuz.

Efektuen hasiera da

Irailak 30. 

Aurreikusitako kobratze data

Eskaera jaso den fakturazio-zikloaren lehen egunetik aurrera.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2022/02/23