Langabezia

Langabezia-prestazioaren eta langabezia-subsidioaren onuradun izan daitezkeen pertsonak.

 • Sei hilean behingo luzapenari lotutako langabezia-sorospena automatikoa izango da (betiere seihileko eskubidea urtarrilaren 31 baino geroago agortu bada), eta ez da eskatu beharko.
 • Langabezia-prestazioetan (ERTEk eragindakoak ez badira, kasu horietan enpresak ordaindu behar baitu), bide telematikoz eskatu beharko da SEPEren egoitza elektronikoan (epez kanpo aurkezteagatik ez da eskubiderik murriztuko).

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

Igarotzen ari den salbuespenezko egoera ikusita, inork ez du eskubiderik galduko epez kanpo eskaera bat aurkezteagatik. Epe barruan hartuko dira edozein bidetatik aurkeztutako eskabideak, aldi horretarako berariazko neurriak indarrean dauden aldian.

Efektuen hasiera da

Alarma Estatua amaitu arteko aldi baterakoa.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/04/07

Enplegua etenda edo lanaldia murriztuta duten langileak, ERTE bidez.

Onuradunak: COVID-19ren ondorioz, ABEEE bidez, lan-kontratua eten edo lanaldia murriztu zaien langileak.

Baldintzak:

 • Lan- edo baltzuarekiko-harremana 2020ko martxoaren 18a baino lehen hasi izana.
 • Prestazioa eskura dezakete, nahiz eta gutxieneko kotizazio-aldia ez izan, langabezia-prestazioa edo -sorospena jasotzeko aurreko eskubidea etenda izan edo langabezia-prestazio aurrekaririk jaso ez izan.

Enpresaren ziurtagiria.

Gehieneko mugak Gizarte Segurantzaren Lege Orokoraren 270.3 artikuluan ezarritakoak izango dira, hau da:

 • 941 euro (IPREMaren %175) o
 • 1.075 euro ardurapeko seme-alaben kasuan (IPREMaren %200).

Hilean behin.

Langabeziagatiko kontribuzio-prestazioaren araudiari jarraituz, honako berezitasunarekin: 
Prestazioaren zenbatekoa zehazteko, oinarri arautzaileari % 70 aplikatuko zaio (eta ez prestazioa kobratzen 6 hilabete eman ondoren legokeen % 50ekoa).
 

 • Irailaren 30era arte indarrean zeuden aldi baterako lan-erregulazioak 2021eko urriaren 31ra arte luzatuko dira.
 • Azaroaren 1etik aurrerako aldi baterako lan-erregulazioen modalitate berriak, lan-agintaritza eskudunari urriaren 1etik 15era bitarteko luzapena eskatzea behar dutenak, azaroaren 1etik, azken neurrien ondoren, 2022ko martxoaren 31ra arte egin ahal izango dute. 
 • Era berean, 2022ko martxoaren 31ra arte, mantendu egingo dira langabeziagatiko babeserako eta enpleguari eusteko aparteko neurriak, honako baldintza hauetan:
  • Kotizatutako gutxieneko okupazio-aldia (gabealdia) ez exijitzea.
  • Prestazioak birjartzen ez direnean (zero kontagailua): ez da langabeziarik kontsumitzen ERTEtik kobratzen ari den bitartean. Langabezian geratzen diren pertsonek bermatuta izango dute beren prestazioa. Neurri hau, ezohiko moduan, 2023ko urtarrilaren 1era arte zabaldu da. 
  • Prestazioaren oinarri arautzailea %70ean kalkulatzea.

Langabezia-prestazioa zuzenean eskatzen du ABEEEa izapidetu duen enpresaburuak.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE).

Prestazioei buruzko kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

Enplegu-erregulazioko espediente baten eraginpean dauden langile guztientzako langabezia-babesa, langabezia-prestazioa jasotzeko baldintza arruntak betetzen ez dituztenak barne. 

Covid-19arekin lotutako kausetan oinarritutako aldi baterako lan-erregulazioak direla eta ezarritako enplegua babesteko neurriak luzatu egin dira, 2022ko otsailaren 28a baino haratago, martxoak 31rarte. 

Eskaera egiteko epea
 • Irailaren 30era arte indarrean zeuden aldi baterako lan-erregulazioen modalitateak automatikoki luzatu dira 2021eko urriaren 31ra arte.
 • 2021ko Azaroaren 1etik aurrerako ERTE modalitate berrietarako, derrigorrezkoa da lan-agintaritza eskudunari luzapena eskatzea urriaren 1etik 15era bitartean.
 • Martxoaren 31ra arte luzatuko dira mugatze- eta eragozpen-aldi baterako lan-erregulazioak eta pandemiaren arrazoi ekonomiko, tekniko, antolamenduzko eta produkziozkoak (ETOP).
 • Lan-agintaritzaren ebazpena eskaera egin eta bost eguneko epean egingo da.
Efektuen hasiera da

Prestazioa lanaldia eteteko edo murrizteko neurriak aplikatzen diren egunaren biharamunetik aurrera aitortuko da.

 

Aurreikusitako kobratze data

Prestazioak enpresa-komunikazioa jasotzen denean ordaintzen dira.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2022/02/23

Autonomoak.

Onuradunak: Covid19aren ondorioz zaurgarritasun-egoeran dauden autonomoak eta egoitza Espainian dutenak.

 

Baldintzak:

 • 2019ko abenduaren 31n berankortasun-egoeran ez daudenak (CIRBEn) eta,
 • 2020ko martxoaren 17an konkurtso-prozedura bati lotuta ez egotea eta,
 • Maileguak eta eragiketak 2020ko martxoaren 18tik aurrera formalizatu edo berritu badira.

Onuradunek finantza-erakundeei:

 • Erantzukizunpeko adierazpena, eta
 • Finantzaketaren betekizunei, baldintzei, muga nagusiei eta helburuari buruzko informazio eta dokumentazio garrantzitsua.

Azken aldaketen ondoren, abalatu daitezkeen maileguen gehieneko zenbatekoa 1,8 milioi eurotik 2,3 milioi eurora igo da, oro har (ikus araudia).

Mailegu-eragiketa batean edo gehiagotan.

Aurrekontu-zuzkidura agortu arte. Laguntzak 2022ko ekainaren 30era arte eman ahal izango dira.

Onuradunak finantza-erakundeekin (abalen lerroetarako kontratuak KOIrekin izenpetzen dituztenak).

Finantza erakundeak.

Abalen Lerroaren helburua enpresei eta autonomoei laguntzea da, jarduerari eta enpleguari eusteko beharrezkoa den finantzaketa bermatuz, eta atzeraeragina du martxoaren 18tik aurrera. 2020ko martxoan Likidezia Abalen Lerroa (100.000 milioi euro) martxan jarri zenetik eta 40.000 euroko bigarren lerro batekin, 2021eko azaroaren 18ra arte 101.945 milioi euroko abalak hedatu dira.

2021eko azaroaren 30eko ebazpen berriaren ondoren, abalak eskatzeko epea 2022ko ekainaren 1era arte luzatzen da.

 

Eskaera egiteko epea

2022ko ekainaren 1erarte. 

Efektuen hasiera da

2020ko martxoak 18a. 

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2022/01/18

Langabezia subsidioaren onuradunak.

 • Langabezia-subsidioaren onuradunak, baldin eta eskubidea sei hilean behin luzatu behar bada (eta aurretiazko sorospenaren sei hilean behingo eskubidea urtarrilaren 31a baino geroago agortu bada).
 • 52 urtetik gorakoentzako sorospenaren onuradunak (nahiz eta errenten urteko aitorpena epez kanpo egin).

Dokumentazio eskakizunak eskubidea aitortzeko behar-beharrezkoa den dokumentaziora mugatu beharko dira.

Eskubidea sortu zenetik edo azken aldiz hasi zenetik hamabi hilabeteko epea 2020ko otsailak 23an edo geroago bete duten subsidio guztiei aplikatuko zaie eta jarraipena izango du alarma egoerak irauten duen bitartean.

 

 

Araudia ikusi.

Hilerokoa (Sei hileroko luzapena).

Ordura arte jasotako zenbatekoak mantenduko dira.

Alarma egoerak irauten duen bitartean.

Automatikoa, ez da eskaerarik egin behar.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE).

Kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

Ez da subsidioaren luzapenik eskatu beharko; ordainketa mantendu egingo da sei hilabete igaro ondoren.

52 urtetik gorako langileentzako subsidioaren onuradunen kasuan, langabeziagatiko subsidioen ordainketa ez da etengo urteko errenta aitorpena (DAR) ez aurkezteagatik.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/07/04

Herritar guztiak.

Herritar guztiak, eta, zehazki, sektore publikoko erakundeen zerbitzu eta prestazioen erabiltzaileak.

Epeak berriz zenbatuko dira alarma-egoera eta horren luzapenak amaitzen diren unean.

Bide elektronikotik egindako izapide guztiak normaltasunez egin daitezke.

Eskaera egiteko epea

Dokumentazioa izapidetzeko eta aurkezteko epeak eten egiten dira.

Efektuen hasiera da

Martxoaren 14aren ondorengo gertaerak.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/04/07

Herritar guztiak.

Elektrizitaterako bono-soziala jasotzen duten pertsonak eta hau Covid19aren osasun-larrialdiaren baitan amaitzen zaienak. Zehazki, 2020ko Irailaren 30era arte amaitzen diren bono guztien luzapen automatikoa.

Deskontua.

Hilerokoa.

Behin esleituta, elektrizitaterako bono sozialak bi urteko indarraldia du. Helburua, berritu beharra duten horiek neurri honen baitako deskontu eta onurak jasotzeari ez uztea da.

2020ko Irailak 30 arte.

Automatikoa, ez da eskaerarik egin behar.

Erreferentziazko enpresa merkaturatzailea.

Efektuen hasiera da

Martxoak 18 (8/2020 Errege Lege Dekretua indarrean jartzea).

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/10/01

Herritar guztiak.

Lehen etxebizitzatzat hartzen den edozein etxebizitza.

Hornitzailea ohiko etxebizitzan hornitzen dela egiaztatzeko, kontsumitzaileak edozein agiri-baliabide erabili ahal izango du egoera hori modu sinesgarrian egiaztatzeko.

2020ko irailaren 30a bitartean argindarra, ura eta gasa hornitzen dituzten enpresek ezingo diote zerbitzua eten herritar bakar bati ere bere ohiko etxebizitzan. Ezin izango da etenaldirik egin, kontsumitzaileek sinatutako hornidura- edo sarbide-kontratuetan aukera hori jasota badago ere. Alarma-egoeraren iraupena ez da kontuan hartuko ez ordaintzeagatiko ordainketa-epeen eta hornidura-eteteen ondorioetarako.

2020ko irailaren 30 arte luzatua

 • Hornidura, pertsonen eta instalazioen segurtasun-arrazoiengatik bakarrik eten daiteke.
 • Gas naturalaren hornidura-puntuak: ikuskapena egiteko epea alarma-egoera hasi aurretik amaitu bada eta ikuskapen hori egin ez bada bakarrik eten daiteke.
 • Ikuskapenak bigarren mailako anomaliaren bat detektatu izan balu eta hori ebazteko epea alarma-estatuaren hasieran amaituko balitz, konpondu gabe.

Dagokion hornitzaileari eskatu behar zaio.

Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa.

ciudadano@idae.es

Telefonoa: 913146673, jendaurreko ordutegia 9etatik 14etara izango da, astelehenetik ostiralera.

Salbuespenez, irailaren 30 arte, ezin izango da energia elektrikoaren, petroliotik eratorritako produktuen, manufakturatutako gasen eta petroliotik, gas naturaletik eta uretik likidotutako gasen hornidura eten lehen etxebizitzatzat hartzen den ezein etxebizitzatan. Ezin izango da etenaldirik egin, kontsumitzaileek sinatutako hornidura- edo sarbide-kontratuetan aukera hori jasota badago ere.

Eskaera egiteko epea

Apirilaren 2tik irailaren 30era eskatu ahal izango da.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/09/30

 • Langabezia.
 • Autonomoak.

Onuradunak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 16. artikuluaren arabera zaurgarritasun egoeran dauden pertsonak eta 11/2020 Errege Lege-Dekretua indarrean jarritako egunean (apirilaren 2a), indarrean zeuden hipoteka-bermerik gabeko mailegu edo kreditu guztietatik eratorritako kontratu-betebeharrak aldi baterako etetea aplikatzen zaien pertsonak. Beti ere, hipoteka-bermerik gabeko mailegu edo kreditua zaurgarritasun ekonomiko egoeran dagoen pertsona fisiko batek kontratatzen badu.

Baldintzak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 16. artilukuaren arabera, "zaurgarritasun egoeran" dagoen zordunak honako baldintzak bete beharko ditu:

a) Onuraduna ondoko egoera batera pasa izana:

 • Langabezia.
 • Enpresari edo profesionalen kasuan, diru-sarreren edo fakturazioaren galera nabarmena, gutxienez, %40koa izatea (BEZari buruzko 37/1992 Legearen 5. artikulua).

b) Atzerapena eskatu aurreko hilabetean, familia-unitatearen diru-sarreren guztizkoak ez baditu ondorengoak gainditzen:

 • 1.614 euro, oro har. Kopuru hori 54 euro-tan handitu da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.151 euro, ondoko ezaugarri hauetakoren bat duten kideak egonez gero: % 33 edo goragoko desgaitasuna, menpekotasun-egoera, lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorra sortzen dion gaixotasuna. Kopurua 54 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.689 euro, zorra duen pertsonak garun-paralisia, gaixotasun mentala, % 33tik gorako adimen-desgaitasuna, edo %65etik gorako ezintasun fisiko edo sentsoriala badu. Era berean, errentariak edo haren zaintzaileak lan-jarduera bat egiteko ezintasuna sortzen dion gaixotasun larri bat badu, kopuru hori aitortuko zaio.

c) Aldizkako ordainketa bati (alokairu-errenta bat edota hipotekaz bestelako finantzaketa mota bat) edo mailegu bakar bati aurre eginez gero, zenbateko horien batura eta oinarrizko gastu eta horniduren zenbatekoa, familia-unitarearen diru-sarrera garbien % 35 edo handiagoa izatea, nahiz eta pertsona hipoteka-atzerapenaren onuraduna izan.

d) Familia-unitatearen egoera ekonomikoa modu nabarmenean aldatu izana etxebizitza eskuratzeko ahaleginari dagokionez,nahiz eta pertsona hipoteka-atzerapenaren onuraduna izan. Hipoteka-bermerik gabeko mailegu edo kredituen karga osoak (18.artikulua) familia errentan dakarren ahalegina, gutxienez 1,3 aldiz biderkatu bada.

a) Legezko langabezia-egoeraren ziurtagiria, jasotako hileko zenbatekoa jasotzen duena.

b) Norberaren konturako langileen jarduera utzi izanaren ziurtagiria (Zerga Administrazioko Estatu Agentziak edo autonomia-erkidegoko organo eskudunak emana).

c) Ohiko etxebizitzan bizi diren pertsonen kopurua (familia-liburua, errolda-ziurtagiria...).

d) Desgaitasunaren, mendekotasunaren edo lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorraren aitorpena.

e) Ondasunen titulartasuna:

 • Familia-unitateko kide guztien Jabetza Erregistroko aurkibide-zerbitzuaren ohar arrunta.
 • Jarduera ekonomikoaren edo etxebizitzaren higiezinaren eskriturak eta hipoteka-bermedun mailegua(k) ematearenak.

f) Eskatutako baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

Eskatzaileak ezin baditu a) eta e) agiriak aurkeztu, nahikoa izango da dokumentu horien erantzukizunpeko adierazpena egitea. Alarma-egoera;eta haren luzapenak amaitu ondoren, hilabeteko epea izango du ekarpenak egiteko.

Hilean behin (hiru hilabetez luzatu ahal izango da).

Hipotekazkoak ez diren kreditu eta maileguetarako atzerapena. Atzerapena aplikatzen ez bada eska daitezkeen zenbatekoak ez dira mugaeguneratutzat joko.

Hiru hilabete luzagarriak.

Finantza-erakundeari eskaera bat aurkeztea.

Hartzekodunak edo erakunde mailegu-emaileak

Hipotekazkoa ez den mailegu bat edo hipotekazkoa ez den kreditu bat ordaintzen ari bazara eta beharrezko baldintzak betetzen badituzu, kuota hiru hilabetez atzeratzeko aukera ematen duen luzamendura mugatu ahal izango zara, nahiz eta epe hori luzatu ahal izango den. Hau da, atzerapenak irauten duen bitartean, ez zaizu kuota hori kobratuko.

Eskaera egiteko epea

2020ko irailaren 29 arte

Efektuen hasiera da

Zordunak hartzekodunari eskaera egiaztatua egiten dionetik.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/09/30

 • Errentariak (jabe txikiak).
 • Langabezia.
 • ERTEa.
 • Lanaldi-murrizketa osoa/partziala duten langileak.

Onuradunak:

 • 11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 5. artikuluaren arabera zaurgarritasun egoeran dauden errentariak.
 • COVID-19ren ondorioz zaurgarritasun-ekonomiko eta sozialean dauden pertsonak eta errentatzailea jabe txiki bat denean.

Baldintzak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 5. artilukuaren arabera, Zaurgarritasun egoeran dagoen errentatzaileak honakoak bete beharko ditu:
a) Alokairua ordaintzera behartuta dagoen pertsona ondoko egoera batera pasa izana:

 • Langabezia.
 • ERTE.
 • Zaintza lanengatik lanaldia murriztea.
 • Enpresari edo profesionalen kasuan, diru-sarreren galera nabarmena izatea, b) letraren arabera.

b) Luzamendua eskatu aurreko hilabetean, Familia-Unitatearen diru-sarreren guztizkoak ez baditu ondorengoak gainditzen:

 • 1.614 euro, oro har. Kopuru hori 54 euro-tan handitu da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.151 euro, ondoko ezaugarri hauetakoren bat duten kideak egonez gero: % 33 edo goragoko desgaitasuna, menpekotasun-egoera, lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorra sortzen dion gaixotasuna. Kopurua 54 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.689 euro, alokairua ordaintzera behartuta dagoen pertsonak garun-paralisia, gaixotasun mentala, % 33 edo gorako adimen-desgaitasuna, edo %65etik gorako ezintasun fisiko edo sentsoriala badu. Era berean, errentariak edo haren zaintzaileak lan-jarduera bat egiteko ezintasuna sortzen dion gaixotasun larri bat badu, kopuru hori aitortuko zaio.

c) Alokairuaren eta oinarrizko gastu eta horniduren zenbatekoa, familia-unitarearen diru-sarrera garbien % 35 edo handiagoa izatea.

d) Familia-unitateak ez izatea etxebizitzarik jabetzan Espainian. Jabetzaren kasuan, arrazoiren batengatik erabilgarri ez dagoela egiaztatu beharko da.

a) Legezko langabezia-egoeraren ziurtagiria, jasotako hileko zenbatekoa jasotzen duena.

b) Norberaren konturako langileen jarduera utzi izanaren ziurtagiria.

c) Ohiko etxebizitzan bizi diren pertsonen kopurua (familia-liburua, errolda-ziurtagiria...).

d) Desgaitasunaren, mendekotasunaren edo lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorraren aitorpena.

e) Ondasunen titulartasuna: familia-unitateko kide guztien Jabetza Erregistroko aurkibide-zerbitzuaren ohar soila.

f) Eskatutako baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

Eskatzaileak ezin baditu a) eta e) agiriak aurkeztu, nahikoa izango da dokumentu horien erantzukizunpeko adierazpena egitea. Alarma-egoera eta luzapenak amaitu ondoren, hilabeteko epea izango du horiek aurkezteko.

Hilean behin.

Eskaera: errentariak errentatzaileari eskatuko dio idatziz errentaren atzerapena.

Ebazpena: jabeak maizterrari jakinaraziko dizkio baldintzak, gehienez ere 7 laneguneko epean. Kasu horretan, jabeak esan dezake onartzen duen ala ez. Jabeak ez badu akordiorik onartzen, maizterrak estatuak abalatutako mikrokredituak eskuratu ahal izango ditu.

Errentatzailea/errentaria.

Eskaera egiteko epea

Irailak 30rarte. 

Efektuen hasiera da

Atzerapena: errentaren hurrengo hilerokotik aurrera, apirilaren 2tik aurrera (11/2020 Errege Lege Dekretua indarrean jarri ondoren).

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/09/30

 • Errentariak.
 • Langabetuak.
 • ERTE.
 • Lanaldi murrizketa osoa/partziala duten langileak.

Onuradunak:

 • 11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 5. artikuluaren arabera zaurgarritasun egoeran dauden errentariak.
 • Ohiko etxebizitzaren alokairu-kontratuak dituztenak, 2020ko apirilaren 2tik 2021ko urriak 31rarte amaitzen direnak. 
 •  

Baldintzak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 5. artilukuaren arabera, Zaurgarritasun egoeran dagoen errentatzaileak honakoak bete beharko ditu:
a) Alokairua ordaintzera behartuta dagoen pertsona ondoko egoera batera pasa izana:

 • Langabezia.
 • ERTE.
 • Zaintza lanengatik lanaldia murriztea.
 • Enpresari edo profesionalen kasuan, diru-sarreren galera nabarmena izatea, b) letraren arabera.

b) Luzamendua eskatu aurreko hilabetean, Familia-Unitatearen diru-sarreren guztizkoak ez baditu ondorengoak gainditzen:

 • 1.614 euro, oro har. Kopuru hori 54 euro-tan handitu da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.151 euro, ondoko ezaugarri hauetakoren bat duten kideak egonez gero: % 33 edo goragoko desgaitasuna, menpekotasun-egoera, lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorra sortzen dion gaixotasuna. Kopurua 54 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.689 euro, alokairua ordaintzera behartuta dagoen pertsonak garun-paralisia, gaixotasun mentala, % 33 edo gorako adimen-desgaitasuna, edo %65etik gorako ezintasun fisiko edo sentsoriala badu. Era berean, errentariak edo haren zaintzaileak lan-jarduera bat egiteko ezintasuna sortzen dion gaixotasun larri bat badu, kopuru hori aitortuko zaio.

c) Alokairuaren eta oinarrizko gastu eta horniduren zenbatekoa, familia-unitarearen diru-sarrera garbien % 35 edo handiagoa izatea.

d) Familia-unitateak ez izatea etxebizitzarik jabetzan Espainian. Jabetzaren kasuan, arrazoiren batengatik erabilgarri ez dagoela egiaztatu beharko da.

e) Edozein luzapen amaituta egotea.

f) Inork ez jakinaraztea kontratua amaitu baino 4 hilabete lehenago amaituko dela.

a) Legezko langabezia-egoeraren ziurtagiria, hilero jasotako zenbatekoa adierazita.

b) Norberaren konturako langileen jarduera uztearen ziurtagiria.

c) Ohiko etxebizitzan bizi diren pertsonen kopurua (familia-liburua, errolda-ziurtagiria...).

d) Desgaitasunaren, mendekotasunaren edo lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorraren adierazpena.

e) Ondasunen titulartasuna: familia-unitateko kide guztien Jabetza Erregistroko aurkibide-zerbitzuaren ohar soila.

f) Eskatutako baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

Eskatzaileak ezin baditu a) eta e) agiriak aurkeztu, nahikoa izango da dokumentu horien erantzukizunpeko adierazpena aurkeztea. Alarma-egoera eta haren luzapenak amaitu ondoren, hilabeteko epea izango du aurkezteko.
 

6 hilabete gehienez.

Gehienez 6 hilabetez. 

Luzatu ahal izango dira alokairu-kontratuak, betiere maizterraren ohiko etxebizitza bada eta 2022ko otsailak 28ra arte amaitzen badira.

Errentariak errentatzaileari aldez aurretik egindako eskaera; errentatzaileak onartu beharko du eskaera hori (non eta ez diren bestelako baldintzak edo baldintzak ezartzen, alderdien arteko adostasunez).

Errentaria/errentatzailea.

21/2021 Errege Lege Dekretuaren bidez onartutako azken neurrien ondoren, eta 2020ko apirilaren 2an aplikatzen hasi zen neurri gisa, 2022ko otsailaren 28ra arte, errentariak bere kontratua, aldi horretan amaitzen bada, gehienez ere sei hilabetez luzatzea eska dezake, indarrean dagoen kontraturako ezarritako baldintza berberekin, alderdiek besterik adostu ezean.

Neurri hori indarraldi osoan behin baino ezin da eskatu.

Eskaera egiteko epea

Apirilaren 2tik (11/2020 Errege Lege Dekretua indarrean jartzea) 2022ko otsailak 28rarte. 

Efektuen hasiera da

2020ko Apirilak 2.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2021/10/28