• 18-35 urte bitarteko gazteak.
 • Autonomoak.
 • Langabetuak.
 • ERTE.

Onuradunak:
Zaurgarritasun-ekonomiko egoeran dauden Gaztelagun programaren onuradunak.

Baldintzak:
Pertsona bat "zaurgarritasun-ekonomiko egoeran" aintzatetsiko da baldin eta:

 • Langabezia egoeran (ERTE eta bestelakoak) gelditu bada edo,
 • % 40eko edo hortik gorako diru-sarreren galera edo salmenten beherakada jasaten badu.
 • Bi kasuetan, ordaindu beharreko errentaren zenbatekoa gehi komunitate-gastuak eta oinarrizko hornidurak, errentaria den pertsonaren edo bizikidetza-unitatearen diru-sarreren% 30 baino gehiago izatea, babes ofizialeko etxebizitzari buruzko araudiaren arabera kalkulatuta. Komunitate-gastuak eta oinarrizko hornidurak hilean 79 euro-tan balioesten dira bizikidetza-unitatea osatzen duen pertsona bakoitzeko, edo, bestela, hilean 187,4 euro etxebizitzako (irizpide aplikagarria pertsonarentzat edo bizikidetza-unitatearentzat onuragarriena dena izango da).

 

Urteko diru-sarrera haztatuen kalkulua bizikidetza-unitatearen diru-sarrerei koefiziente murriztaileak aplikatzean oinarritzen da, ondorengo hauen arabera: kide kopurua, guztizko diru-sarreren % 20tik gorako ekarpenak egiten dituzten kide kopurua eta diru-sarreren jatorria: lan-soldata edo langabezia-prestazioa.

 • Erantzukizunpeko adierazpena.
 • Eskabide-orri normalizatua (www.euskadi.eus/servicios/11022401).

Aldakorrak diren hileroko errenta mugetara iritsi arte:

 • 750 euro, hiriburuetan.
 • 650 euro, 10.000 biztanletik gorako udalerrietan.
 • 600 euro, gainontzeko udalerrietan.

Hilerokoa (apirila, maiatza eta ekaina).

Aurretiko diru-laguntzen osagarriaren kalkulua hileroko errenta mugetara iristeko.

 

3 hilabete (apirila, maiatza, ekaina). 2,5 milioi euroko aurrekontu-zuzkidura agortu arte.

 • EPE, Etxebizitzako Prestazio Ekonomikoa.
 • EPO, Etxebizitzarako Prestazio Osagarria.
 • Alokairurako GLL
 • Administrazio publikoak edo beste edozein erakunde publiko zein pribatuk eman ditzakeen helburu bereko beste laguntza batzuk.

Presentziala:
39/2015 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako organoetan (posible denean).

Telematikoki:

Gaztelagun laguntza-programaren onuradunek aldi baterako eta salbuespenezko laguntza osagarri bat jaso ahal izango dute, aitortuta zuten diru-laguntzaren osagarri gisa, etxebizitzaren hileko errentaren mugetara iritsi arte. Laguntza hilerokoa izango da apirila, maiatza eta ekainerako.

Eskaera egiteko epea
 • 2020ko apirilaren 3tik 2020ko maiatzaren 31ra arte edo,
 • Alarma-egoera amaitu eta hilabetera arte.
 • Ebazpena: Hiru hilabeteko epean, eskaera egiten den egunetik zenbatzen hasita.
Efektuen hasiera da

Apirilaren 3a.

Aurreikusitako kobratze data

Ikus erakunde kudeatzailearen esteka.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/09/07

 • Pertsona adinduak.
 • Desgaitasuna duten pertsonak.

Mendekotasun- eta/edo desgaitasun-egoeran dauden pertsonentzako Foru Aldundiaren sareko egoitzen eta laguntzadun etxebizitzen erabiltzaileak: egoitza-plaza publiko eta pribatuetako egoiliarrak nahiz zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoaren hartzaileak.

 • Datuekin betetako dokumentua (foru-aginduaren eranskina).
 • Datuak erabiltzeko baimena.

338 euro - 424 euro

 • Laguntza ekonomikoak: hilean behin.
 • Laguntza teknikoa/k: etxean egon bitartean.

Laguntza ekonomikoak:

 • 1. eta 2. mailako mendekotasuna duten erabiltzaile baloratuak: 338 euro/hilean.
 • 3. mailako mendekotasuna duten erabiltzaile baloratuak: 424 euro/hilean.

Laguntza teknikoaketxeko egonaldia errazteko:

 • Somier artikulatua
 • Somier artikulatuetarako koltxoia.
 • Aire-aurpegien aurkako koltxoia.
 • Garabia.
 • Dutxarako eta komunerako aulki gurpilduna.
 • Bainuontziaren eserleku birakaria.
 • Eskailerak salbatzeko aparatua.
 • Alarma-egoera eta haren luzapenak amaitu eta hiru hilabetera arte.
 • Egoitzara/etxebizitzara itzuli eta hurrengo egunera arte.
 • Egoitza-zentrora itzultzen ez badira, onuradunari zentrora itzultzeko aukera dagoela jakinarazten zaion egunaren biharamunean erretiratuko dira.

Ez zaie aplikatuko udal-egoitzen erabiltzaileei.

Erabiltzaileak, haren ordezkariak edo izatezko zaintzaileak bidalitako mezu elektronikoa, erabiltzailea bizi den zentrora/etxebizitzara zuzendua.

Laguntza teknikoetako bat edo batzuk eskatu ahal izango dira.

Laguntza ekonomikoa:

 • Plaza publikoa: ordainketa egoitza-zentroan dagoen kontu korrontean egingo da. Horretarako, egoitza zentroari onuradunaren kontu korrontea emateko baimena eman beharko zaio Gizarte politiketako Sailari.
 • Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa jasotzen duen plaza pribatua: Gizarte politiketako Sailean dagoen kontu korrontean ordainduko da

Eskaera jaso ondoren, erabiltzaileari helarazi ahal izango zaio, geroago emango den ebazpenari kalterik egin gabe.

Gipuzkoako Foru Aldundia. Gizarte politikako Saila. Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretarako Zuzendaritza Nagusia.

Eskaera egiteko epea

Alarma-egoera eta haren luzapenak amaitutakoan itxiko da.

Efektuen hasiera da

Martxoaren 14tik aurrerako gertaerak, egoitza-zentrotik irten eta hurrengo egunetik aurrera.

Aurreikusitako kobratze data

Ikusi araudia.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/04/04

Autonomoak.

Alokairu-kontratuen titularrak diren autonomoak, erosteko eskubidea dutenak barne.

3 hilabeterako atzerapena.

Hilean behin (gehienez 3 hilabete, luzatzeko aukerarekin).

Hiru hilabete (luzagarria).

Garapen Agentzia ekimenaren onuradun izan daitezkeenekin harremanetan jarriko da aukera hori eskaintzeko.

Alokairu guztien ordainketa, erosteko aukera ematen duten alokairuak barne, 3 hilabetez atzeratzea, luzatzeko aukerarekin. Araba Garapen Agentzia zuzenean jarriko da harremanetan ekimenaren onuradun izan daitezkeenekin, aukera hori eskaintzeko.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/04/07

 • Errentariak(alokairu babestuko parke publikoa).
 • Langabezia.
 • ERTEa.
 • Lanaldi-murrizketa osoa/partziala duten langileak.

Onuradunak:

 • 11/2020 Errege Dekretu Legeko 5. artikuluaren arabera zaurgarritasun egoeran dauden errentariak.
 • COVID-19ren ondorioz zaurgarritasun-ekonomiko eta sozialean dauden pertsonak eta jabea etxebizitza-edukitzaile handia bada edota etxebizitza-enpresa edo -erakunde publikoak direnean.
 • Etxebizitzen Gizarte Funtsa (27/2012 ELD)-ri dagozkien alokairu guztiak.

Baldintzak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 5. artilukuaren arabera, Zaurgarritasun egoeran dagoen errentatzaileak honakoak bete beharko ditu:
a) Alokairua ordaintzera behartuta dagoen pertsona ondoko egoera batera pasa izana:

 • Langabezia.
 • ERTE.
 • Zaintza lanengatik lanaldia murriztea.
 • Enpresari edo profesionalen kasuan, diru-sarreren galera nabarmena izatea, b) letraren arabera.

b) Luzamendua eskatu aurreko hilabetean, Familia-Unitatearen diru-sarreren guztizkoak ez baditu ondorengoak gainditzen:

 • 1.614 euro, oro har. Kopuru hori 54 euro-tan handitu da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.151 euro, ondoko ezaugarri hauetakoren bat duten kideak egonez gero: % 33 edo goragoko desgaitasuna, menpekotasun-egoera, lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorra sortzen dion gaixotasuna. Kopurua 54 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.689 euro, alokairua ordaintzera behartuta dagoen pertsonak garun-paralisia, gaixotasun mentala, % 33tik gorako adimen-desgaitasuna, edo %65etik gorako ezintasun fisiko edo sentsoriala badu. Era berean, errentariak edo haren zaintzaileak lan-jarduera bat egiteko ezintasuna sortzen dion gaixotasun larri bat badu, kopuru hori aitortuko zaio.

c) Alokairuaren eta oinarrizko gastu eta horniduren zenbatekoa, familia-unitarearen diru-sarrera garbien % 35 edo handiagoa izatea.

d) Familia-unitateak ez izatea etxebizitzarik jabetzan Espainian. Jabetzaren kasuan, arrazoiren batengatik erabilgarri ez dagoela egiaztatu beharko da.

a) Legezko langabezia-egoeraren ziurtagiria, jasotako hileko zenbatekoa jasotzen duena.

b) Norberaren konturako langileen jarduera utzi izanaren ziurtagiria.

c) Ohiko etxebizitzan bizi diren pertsonen kopurua (familia-liburua, errolda-ziurtagiria...).

d) Desgaitasunaren, mendekotasunaren edo lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorraren aitorpena.

e) Ondasunen titulartasuna: familia-unitateko kide guztien Jabetza Erregistroko aurkibide-zerbitzuaren ohar arrunta.

f) Eskatutako baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

Eskatzaileak ezin baditu a) eta e) agiriak aurkeztu, nahikoa izango da dokumentu horien erantzukizunpeko adierazpena egitea. Alarma-egoera eta luzapenak amaitu ondoren, hilabeteko epea izango du horiek aurkezteko.

 • Errentaren %50eko murrizketa edo,
 • Alokairuaren errenta ordaintzeko luzamendua; automatikoki aplikatuko da, baldin eta errentatzaileak ez badu berariaz lehenengo aukera aukeratzen.

Hilean behin (alarma-aldi osoa, eta gehienez 4 hilabetez luza daiteke, zaurgarritasunaren intentsitateak hala eskatzen badu).

Adostasunik ez badago, jabeak, 7 eguneko epean, aukera hauetako bat jakinaraziko dio maizterrari:

a) Errentaren %50eko murrizketa Alarma-egoerak irauten duen bitartean.

b) Errentamendu-errenta automatikoki ordaintzeko atzerapena.

 • Alarma-egoerak irauten duen aldia (gehienez 4 hilabetez luza daiteke) eta/edo,
 • Ahultasun ekonomikoko egoera gainditu arte.

Itzulketa: kuotak zatika ordaintzea, interesik gabe, gutxienez 3 urtez (betiere kontratuaren indarraldian eta luzapenetan).

 • Maizterrak Estatuak abalatutako mikrokredituak eskatzen baditu.
 • Maizterra edo etxebizitzan bizi den familia-unitatea osatzen duten pertsonetatik edozein Espainiako etxebizitzaren baten jabea edo gozamenduna bada.

Salbuespenak:

 • Jabetza- edo gozamen-eskubidea etxebizitzaren zati proportzional baten gainekoa baino ez denean, eta
 • Jaraunspenez bada ere, jarauntsia ez dagoela egiaztatzen badute.
 • Etxebizitza eskuraezina denean familia-unitateko kideren bat ezindua delako.

Errentariak errentatzaileari eskatuko dio idatziz aldi baterako geroratzea edo osorik edo zati batean igortzea (salbu eta alderdiak ados jarrita beste termino edo baldintza batzuk finkatzen badira).

Errentatzailea/errentaria.

Eskaera egiteko epea

Jabea alokatutako etxebizitzen edukitzaile handia, enpresa bat edo inbertsio-funts bat denean, 2020ko irailaren 30era arte aurkeztu ahal izango da luzapen-eskaera.

Efektuen hasiera da

Atzerapena: errentaren hurrengo hilerokotik aurrera, apirilaren 2tik aurrera (11/2020 Errege Lege Dekretua indarrean jarri ondoren).

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/09/09