Jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa autonomoentzat, diru-sarrerak murrizteagatik

Enpleguaren babesa

Langile autonomoak.

 • Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Araubide Berezian (RETA) edo, hala badagokio, Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Araubide Berezian afiliatuta eta alta emanda egotea, 2020ko apirilak 1 baino lehenago.
 • Gizarte Segurantzako kuotak ordainduta izatea. Hala ere, jarduera eteteko datan baldintza hori betetzen ez bada, langile autonomoari ordainketa egiteko gonbita egingo zaio, zor dituen kuotak hogeita hamar egun naturaleko epe luzaezinean ordain ditzan.
 • Jarduera uzteagatik beste prestaziorik jasotzeko eskubiderik ez izatea.
 • 2020ko ekitaldiko azken hiruhilekoan norberaren konturako jardueratik eratorritako diru-sarrerak LGS baino handiagoak ez izatea.
 • Jardueraren diru-sarrerak 2020ko laugarren hiruhilekoan gutxienez % 50 murriztea, 2020ko lehen hiruhilekoko diru-sarrerekin alderatuta.
 • Familia-unitatea osatzen duten kideei buruzko jakinarazpena, eta haietako batek jarduera uzteko prestazioa jasotzen duen edo jaso dezakeen edo bestelako diru-sarrerarik duen jakinaraztea.
 • Besteren konturako lanaren ondorioz jasotzen diren diru-sarreren zinpeko aitorpena.
 • Enpresaren ziurtagiria.
 • Errenta-aitorpena.

Oro har, autonomoak garatutako jardueragatik dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren %50a.

Hilerokoa (máximo 4 meses). 

 • Autonomoak garatutako jardueragatik dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren % 50a.
 • Lehen mailarainoko odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko familia-unitate bateko bi kidek edo gehiagok prestazio hori jasotzeko eskubidea badute, prestazio bakoitzaren zenbatekoa % 40koa izango da, eta ez da familia ugariaren izaera aplikatuko.

Prestazioa gehienez ere 4 hilabetez kobra daiteke, eta ez da 2021eko urtarrilaren 31tik aurreragokoa izango.

 • Besteren konturako lan bat egiteagatik ordainsaria jasotzea, salbu eta besteren konturako lanaren diru-sarrerak Lanbidearteko Gutxieneko Soldataren (LGS) zenbatekoaren 1,25 aldiz baino txikiagoak badira.
 • Norberaren konturako beste jarduera batean aritzea.
 • Itxieraren eragina jasan duen sozietatearen errendimenduak jasotzearekin.
 • Gizarte Segurantzaren prestazio bat jasotzearekin, onuradunak egiten zuen jarduerarekin bateragarria izateagatik jasotzen zuena izan ezik.
 • Itsasoko Langileen Araubide Berezian sartutako norberaren konturako langileak: jarduera uzteagatiko prestazioa bateraezina da, gainera, flota geldiarazteagatiko laguntzekin.
   

Gizarte Segurantzaren mutualitate laguntzaileen bidez.

Gizarte Segurantzarekin edo Itsasoko Gizarte Institutuarekin elkarlanean diharduten mutuak.

Jarduera eteteagatiko aparteko prestazio hori lana uzteagatik aurreikusitako beste prestaziorik eskuratu ezin duten eta 2020ko 4. hiruhilekoan diru-sarrerarik ez duten langile autonomoei zuzenduta dago. Funtsean, jarduera eteteagatiko aparteko prestazio bera da, baina aurreikusita dago jarduera ixteak eragiten ez dien langile autonomoentzat, baldin eta diru-sarrerak murrizten bazaizkie eta ez badute Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 327. artikuluan eta hurrengoetan araututako jarduera uzteagatiko prestazioa jasotzeko aukerarik.

Eskaera egiteko epea
 • Urriaren 15a baino lehen eskatzen bada: prestazioak atzeraeragina izango du urriaren 1era arte.
 • Bestela, eskabidea aurkeztu eta hurrengo hilaren lehen egunean.
Efektuen hasiera da

2020ko urriaren 1a.

Aurreikusitako kobratze data
 • 2020ko urriaren 1etik aurrera sortuko da, eta gehienez ere 4 hilabeteko iraupena izango du, betiere eskaera urriaren 15a baino lehen aurkezten bada.

 • Bestela, ondorioak eskabidea aurkeztu eta hurrengo hilaren lehen egunean finkatuko dira, eta 2021eko urtarrilaren 31ra arte iraungo du, gehienez ere.

Azken aldaketaren data
2020/10/06