Norberaren konturako lanarekin bateragarria den jarduera uzteagatiko prestaziorako eskubidea

Enpleguaren babesa

Langile autonomoak.

a) Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Araubide Berezian edo, hala badagokio, Itsasoko Langileen Araubide Berezian afiliatuta eta alta emanda egotea.

b) Gutxieneko kotizazio-aldia beteta izatea.

c) Erretiro-pentsio kontributiborako eskubiderik ez izatea.
d) Gizarte Segurantzako kuotak ordainduta izatea. Hala ere, jarduera eteteko datan baldintza hori betetzen ez bada, langileari eskatzen zaio egutegiko hogeita hamar eguneko epe luzaezinean ordain ditzala zor zaizkion kuotak.
e) 2021eko lehen seihilekoan, 2019ko bigarren seihilekoan izandakoen % 50 baino gehiago murriztea norberaren konturako jardueraren diru-sarrerak.

f) 2021eko lehen seihilekoan 7.890 €-tik gorako errendimendurik lortu ez izana.

g) Eskatzaileak bere kargura langile bat edo gehiago baditu, bere gain hartutako laneko eta Gizarte Segurantzako betebehar guztiak betetzen dituela egiaztatu beharko du, erantzukizunpeko adierazpen baten bidez.

h) Kasu honetan, langile autonomoak dagozkion kotizazio guztiak ordaindu behar ditu. Jarduerarik egiteari uzten bazaio, mutualitate laguntzaileak ordaindu beharko dio langileari ordaindu beharko lituzkeen gertakari arruntengatiko kotizazioen zenbatekoa. Jardueraren behin betiko amaiera 2021eko maiatzaren 31 baino lehen gertatzen bada, prestazioaren kalkuluan kontuan hartuko dira lehen aipatutako mugak, jardueraren iraupenaren proportzioan.

i) Prestazio hau bateragarria da besteren konturako lanarekin, honako kasu hauetan:

  • Norberaren konturako lanetik datozen diru-sarrera garbiak eta besteren konturako lanetik datozen diru-sarrerak ezin dira LGSren halako 2,2 baino handiagoak izan. Kalkulu horretan, besteren konturako diru-sarrerek ezin dute LGS halako 1,25 gainditu.
  • Prestazioaren zenbatekoa, kasu horretan, jarduerari dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren % 50 izango da.
  • Diru-sarreren zinpeko aitorpena.
  • Errenta-aitorpena.
  • Enpresaren ziurtagiria.

Prestazio honen zenbatekoa kotizazio-oinarriari dagokiona izango da.

Hilerokoa.

2021ko maiatzan 31rarte gehienez. 

Egun horretatik aurrera, prestazioa jasotzen jarraitu ahal izateko, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren baldintza guztiak bete beharko dira.

Gizarte Segurantzaren mutualitate laguntzaileen bidez.

Gizarte Segurantzarekin edo Itsasoko Gizarte Institutuarekin elkarlanean diharduten mutuak.

Prestazio hori jasotzen zuten langile autonomoek 2021eko urtarrilaren 31ra arte jasotzen jarrai zezaketen. 2021eko otsailaren 1etik aurrera, prestazio hori luzatu eta diru-sarreren baldintzak malgutu egingo dira. Gehienez 2021ko maiatzaren 31rarte jaso ahalko da. 

Prestazio hori bateragarria da, halaber, besteren konturako lanarekin.

Eskaera egiteko epea
  • Otsaileko lehen 21 egun naturalen barruan eskatzen bada: prestazioak atzeraeragina izango du urriaren 1era arte.
  • Bestela, eskabidea aurkeztu eta hurrengo egunean. 
Efektuen hasiera da
  • 2021eko otsailaren 1etik aurrera, otsailaren lehenengo 21 egun naturalen barruan eskatzen bada, edo
  • Bestela, eskaera egin eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak, eta 2021eko irailaren 1etik aurrera erregularizatu beharko da.
Azken aldaketaren data
2021/01/27