Jarduera uztearen aparteko prestazioa sasoiko langileentzat

Enpleguaren babesa

Sasoiko langile autonomoak. 

 • 2018ko ekainetik abendura bitartean eta 2019an lan bakarra egin izana: horretarako, ezin izan du Gizarte Segurantzako erregimen batean alta emanda egon, aldi horretan 120 egun baino gehiago besteren konturako langile gisa.
 • Langile Autonomoen Araubide Berezian edo Itsasoko Langileen Araubide Berezian alta emanda eta kotizatuta egotea norberaren konturako langile gisa, gutxienez 4 hilabetez eta gehienez 6 hilabetez 2018an eta 2019an.
 • Gizarte Segurantzako dagokion araubidean besteren konturako langile gisa alta emanda edo parekatuta ez egotea 60 egun baino gehiago 2021. urteko lehen seihilekoan.
 • 2021. urtearen lehen erdian 6.650 eurotik gorako diru-sarrera garbirik ez lortzea.
 • Gizarte Segurantzako kuotak ordainduta izatea: baldintza hori betetzen ez bada, Gizarte Segurantzako mutuak langile autonomoari eska diezaioke 30 egun naturaleko epe luzaezinean kuotak ordaintzeko.

Baldintzak betetzen direla dioen zinpeko aitorpena.

Hilerokoa (gehienez 4 hilabete). 

Prestazioaren zenbatekoa egindako jarduerari dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren %70a izango da.

Prestazioa gehienez ere 4 hilabetez kobra daiteke, eta ez da 2021eko maiatzaren 31tik aurreragokoa izango.

 • Besteren konturako eta norberaren konturako lana.
 • Onuradunak jasotzen zuen Gizarte Segurantzako edozein prestaziorekin, salbu eta norberaren konturako jarduerarekin bateragarria bada.
 • 2021ko lehen erdian garatutako jardueraren diru-sarrerak 6.650 eurotik gorakoak direnean.
 • Itsasoko Langileen Araubide Berezian sartutako langile autonomoak: prestazio hori bateraezina da flota geldiarazteagatiko laguntzekin.

Gizarte Segurantzaren mutualitate laguntzaileen bidez.

Gizarte Segurantzarekin edo Itsasoko Gizarte Institutuarekin elkarlanean diharduten mutuak.

Sasoiko langile autonomoentzako jarduera uztearen aparteko prestazio hori bat dator kolektibo horrentzat 2020ko ekainean ezarritako prestazioarekin. Sasoiko langiletzat hartzen dira ekainetik abendura bitartean Langile Autonomoen Araubide Berezian edo Itsasoko Langileen Araubide Berezian azken bi urteetan lan bakarra egin duten langile autonomoak. Gainera, prestazioa jasotzen den bitartean ez dago kotizatzeko betebeharrik, eta alta-egoeran edo altaren pareko egoeran egongo da dagokion gizarte-segurantzako araubidean.

Eskaera egiteko epea

2021ko urtarrilaren 27 eta 2021eko maiatzaren 31ra bitartean eska daiteke.

 

Efektuen hasiera da

2020ko urriaren 1a eta luzapen eta baldintza berriarekin, 2021ko otsailaren 1etik.  

Aurreikusitako kobratze data
 • 2020ko otsailaren1etik izango du atzera eragina, eta gehienez ere 4 hilabeteko iraupena izango du, betiere eskaera otsailaren lehenengo 21 egun naturalen barruan eskatzen bada.
 • Bestela, atzera eragina eskaera egin eta hurrengo egunean izango da eta 2021eko maiatzaren 31ra arte iraungo du, gehienez ere.
Azken aldaketaren data
2021/01/27