Jarduera uztearen aparteko prestazioa sasoiko langileentzat

Enpleguaren babesa

Sasoiko langile autonomoak. 

 • 2018 eta 2019ko ekainetik abendura bitarteko hilabeteetan lan bakarra egin izana: horretarako, ezin izan du Gizarte Segurantzako erregimen batean alta emanda egon besteren konturako langile gisa 120 egun baino gehiago 2018ko ekainaren 1etik 2020ko uztailaren 31ra bitartean.
 • Langile Autonomoen Araubide Berezian edo Itsasoko Langileen Araubide Berezian alta emanda eta kotizatuta egotea norberaren konturako langile gisa, gutxienez 4 hilabetez, 2018ko eta 2019ko ekainetik abendura bitarteko aldian.
 • Jarduerarik egin ez izana eta 2020ko martxoaren 1etik maiatzaren 31ra arte alta emanda egon ez izana.
 • Gizarte Segurantzako sistemaren prestaziorik jaso ez izana 2020ko urtarriletik ekainera bitartean, baldin eta prestazioa bateragarria izan ez bada langile autonomo gisa jardutearekin.
 • 2020an 23.275 €-tik gorako diru-sarrerarik lortu ez izana.
 • Gizarte Segurantzako kuotak ordainduta izatea: baldintza hori betetzen ez bada, Gizarte Segurantzako mutuak langile autonomoari eska diezaioke 30 egun naturaleko epe luzaezinean kuotak ordaintzeko.

Baldintzak betetzen direla dioen zinpeko aitorpena.

Prestazioaren zenbatekoa egindako jarduerari dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren %70a izango da.

Hilerokoa (gehienez 4 hilabete). 

Prestazioa gehienez ere 4 hilabetez kobra daiteke, eta ez da 2021eko urtarrilaren 31tik aurreragokoa izango.

 • Besteren konturako eta norberaren konturako lana.
 • Onuradunak jasotzen zuen Gizarte Segurantzako edozein prestaziorekin, salbu eta norberaren konturako jarduerarekin bateragarria bada.
 • 2020an garatutako jardueraren diru-sarrerak 23.275 eurotik gorakoak direnean.
 • Itsasoko Langileen Araubide Berezian sartutako langile autonomoak: prestazio hori bateraezina da flota geldiarazteagatiko laguntzekin.

Gizarte Segurantzaren mutualitate laguntzaileen bidez.

Gizarte Segurantzarekin edo Itsasoko Gizarte Institutuarekin elkarlanean diharduten mutuak.

Sasoiko langile autonomoentzako jarduera uztearen aparteko prestazio hori bat dator kolektibo horrentzat 2020ko ekainean ezarritako prestazioarekin. Sasoiko langiletzat hartzen dira ekainetik abendura bitartean Langile Autonomoen Araubide Berezian edo Itsasoko Langileen Araubide Berezian azken bi urteetan lan bakarra egin duten langile autonomoak. Gainera, prestazioa jasotzen den bitartean ez dago kotizatzeko betebeharrik, eta alta-egoeran edo altaren pareko egoeran egongo da dagokion gizarte-segurantzako araubidean.

Eskaera egiteko epea
 • 2020ko irailaren 30etik 2021eko urtarrilaren 31ra bitartean eska daiteke.
 • Prestazioa urriaren 1etik aurrera jasotzeko: eskabidea 2020ko urriaren 15a baino lehen egin behar da (egun hori barne).
 • Eskabidea geroago aurkezten bada, prestazioa emango da, eskaera aurkeztu eta hurrengo egunetik aurrera.
Efektuen hasiera da

2020ko urriaren 1a. 

Aurreikusitako kobratze data
 • 2020ko urriaren 1etik aurrera sortuko da, eta gehienez ere 4 hilabeteko iraupena izango du, betiere eskaera urriaren 15a baino lehen aurkezten bada.
 • Bestela, ondorioak eskabidea aurkeztu eta hurrengo hilaren lehen egunean finkatuko dira, eta 2021eko urtarrilaren 31ra arte iraungo du, gehienez ere.
Azken aldaketaren data
2020/10/06