Besteren konturako lanarekin bateragarria den jarduera uzteagatiko prestazioa

Enpleguaren babesa

Langile autonomoak. 

Luzapena aplikatzen zaie edo prestazioa eska dezakete langile autonomoek, baldin eta:

 • 24/2020 Errege Lege Dekretuan aurreikusitako jarduera uzteagatiko prestazioa jasotzen zutenak irailaren 30ean.
 • Urriaren 31ra arte jarduera uzteagatiko prestazioa jasotzen badute eta prestazioa 2020ko abenduaren 31 baino lehen agortzen bazaie.
 • Prestazio hori 2020ko hirugarren hiruhilekoan jaso ez izana, baina ekainaren 30era arte 8/2020 Errege Lege Dekretuak jarduera uzteagatik jasotzen zuen aparteko prestazioa jaso zuten langileak.

Baldintzak:

 • Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Araubide Berezian edo Itsasoko Langileen Araubide Berezian afiliatuta eta alta emanda egotea.
 • Jarduera uzteagatiko gutxieneko kotizazio-aldia beteta izatea (8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 338. artikulua).
 • Erretiro-pentsio kontributiborako eskubidea sortzeko ohiko adina bete ez izana.
 • Gizarte Segurantzako kuotak ordainduta izatea.
 • 2020ko laugarren hiruhilekoan fakturazioan gutxienez % 75eko murrizketa izatea 2019ko aldi berarekin alderatuta.
 • 2020ko laugarren hiruhilekoan 5.818,75 eurotik gorako etekin garbiak lortu ez izana.
 • Printzipioz, prestazioa eskatzeak automatikoki ematea dakar (nahiz eta behin-behinekoa izan). Beharrezkoa izanez gero, Gizarte Segurantzaren Mutua Laguntzaileak dokumentazioa eska dezake.
 • Prestazioa eta besteren konturako lana bateragarri eginez gero, zinpeko adierazpen bat aurkeztu behar da eskaerarekin batera, besteren konturako lanaren ondorioz jasotzen diren diru-sarrerak jasota.

Hilerokoa. 

 • Prestazioaren zenbatekoa jardueraren arabera dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren %50a izango da.
 • Norberaren konturako lanaren ondoriozko diru-sarrera garbiak eta besteren konturako lanaren ondoriozko diru-sarrerak ezin izango dira lanbide arteko gutxieneko soldata baino 2,2 aldiz handiagoak izan. Kalkulu horren barruan, besteren konturako lanetik datozenek ez dute LGS halako 1,25 gaindituko.

 

 • Prestazioa eskatzeak berekin dakar mutualitate laguntzaileek automatikoki baina behin-behinean ematea; hau da, 2021eko martxotik aurrera, datuak egiaztatuko dira, eta, hala badagokio, ezarritako diru-sarrerak gainditzen dituzten langile autonomoek jasotako prestazioak erreklama daitezke.
 • Gehienez 2021eko urtarrilaren 31ra arte jaso daiteke. Data horretatik aurrera, prestazioa jasotzen jarraitu ahal izango da soilik Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 330. artikuluko baldintza guztiak betetzen badira.
   
 • Jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa autonomoentzat, diru-sarrerak murrizteagatik.
 • Jarduera eteteagatiko aparteko prestazioa autonomoentzat.

Atxikita dagoen mutua laguntzaileari eskatu behar zaio.

Gizarte Segurantzarekin edo Itsasoko Gizarte Institutuarekin elkarlanean diharduten mutuak.

Irailaren 30ean 24/2020 Errege Lege Dekretuan aurreikusitako eta ekainaren 30etik aurrera aurreikusitako jarduera uzteagatiko prestazioa jasotzen zuten langile autonomoek 2021eko urtarrilaren 31ra arte beronen luzapen bat izan ahalko dute, betiere 2020ko laugarren hiruhilekoan ere baldintzak betetzen badituzte. Era berean, prestazio hori lehen aldiz eskatu ahal izango dute 2020ko hirugarren hiruhilekoan prestazio hori jaso ez duten langile autonomoek, betiere baldintzak betetzen badituzte eta ekainaren 30era arte 8/2020 Errege Lege Dekretuak jasotzen zuen jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa jaso badute.

Lana uzteagatiko prestazio mota hori bateragarria da besteren konturako lanarekin.

Eskaera egiteko epea

2020ko urriaren 1etik aurrerako ondorioekin, prestazioa eskatzeko epea urriaren 15a baino lehen izango da; ondoren eskatzen bada, eskaera egin eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Efektuen hasiera da

2020ko urriaren 1a.

Azken aldaketaren data
2020/10/06