Familia eta lana bateragarri egitea. Familiei laguntzea COVID-19ren inpaktu ekonomikoari erantzuteko: zaintzaleen kontratazioa 14 urte arte

Kontziliazioa

Seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatu behar dituzten familia-unitateak, familia eta lana uztartzeko.

  • Onuradunak familia-etxearen titular gisa agertu beharko du etxeko langilearen Gizarte Segurantzako kotizazio-agirian.
  • Onuradunak Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan bizi eta erroldatuta egon beharko du eskabidea aurkezten duen unean eta diruz lagundu daitekeen jardunak irauten duen bitartean. Gainera, eskaera aurkeztu aurreko urtean modu jarraituan egin beharko du, edo, gutxieneko epe hori betetzen ez bada, bost urtez jarraian, aurreko hamar urteen barruan.
  • Diruz lagundu daitekeen jarduerak irauten duen bitartean, onuradunak zaintzailea kontratatzen den seme edo alabaren bizileku berean bizi eta erroldatuta egon beharko du.
  • Familia-unitatea osatzen duten gurasoek ordaindutako jarduera bat egin beharko dute besteren edo norberaren kontura, edo, gutxienez, lanerako ezintasun iraunkor absolutua izan beharko dute.
  • Familia-unitatea osatzen duten aitaren eta amaren lanaldiaren iraupena jarduera egiten duten sektoreko lanaldi osoari dagokiona izango da. Familia ugariak salbuetsita daude, haien gurasoetako bat lanaldi-murrizketako egoeran egon baitaiteke.
  • Pertsona bat etxeko langile gisa kontratatzeak gutxienez 59 egun naturaleko iraupena izan beharko du.
  • Inola ere ez da diruz lagunduko onuradunaren ezkontidea edo izatezko bikotekidea kontratatzea.


     

Laguntzaren zenbatekoa familia-errenta estandarizatuaren arabera zehazten da, eta errenta hori kalkulatzeko, kontuan hartuko da 154/2012 Dekretuak esleitzen dien irismena. 

Hasierako eskabidea aurkezteko epea pertsonak gutxienez 59 eguneko epea bete duenean hasiko da, eta kontratazioa hasi zenetik 365 egun igaro direnean amaituko da.
Hasierako eskaera bakarra aurkeztu ahal izango da urtean, edo hasierako eskaera bat eta jarraitzeko hainbat eskaera, betiere aurreko baldintzak betetzen badira.

Laguntzaren zenbatekoa familia-errenta estandarizatuaren arabera zehazten da, eta errenta hori kalkulatzeko, kontuan hartuko da 154/2012 Dekretuak esleitzen dien irismena. 20.000 euro edo gutxiagoko familia-errenta estandarizatu bati enplegu-emaileak Gizarte Segurantzako Etxeko Langileentzako Sistema Bereziari zaintzailea kontratatzeagatik ordaintzen dion zenbatekoaren % 100 emango zaio. 20.000 eurotik gorako diru-laguntza estandarizatua duena familiari %75 emango zaio.

Seme-alaba adingabeak etxean zaintzeko Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Berezian alta emanda dauden pertsonak kontratatzeko diru-laguntzak ematen dira.
COVID-19 krisiaren ondorioz, diruz lagundu daitekeen aldia luzatu egin da zaintzailea kontratatzen den seme edo alabak hamalau urte bete arte.

Laguntzak ez dira bateragarriak beste edozein administrazio publikok helburu eta epe bererako emandako laguntzekin edo ezar ditzakeen laguntzekin.

1. Modu elektronikoan nahiz ez-elektronikoan aurkeztu ahal dira laguntza-eskabideak.

2. Eskabideak, behar bezala bete ondoren, aurrez aurre aurkeztu ahal dira leku hauetan, eskabide normalizatua erabiliz:

 

a) Eusko Jaurlaritzako Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan (Zuzenean).

b) Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan zehaztutako organoen aurrean.

 

Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila.

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/conciliacion-familiar-laboral-contratacion-personas-trabajadoras-cuidado-hijos/web01-a2famil/es/

Orain arte, diru laguntzak 0-3 urte bitarteko semealaben zaintzaileak kontratatzea du helburutzat. Adin txikikoek 14 urte izan arte laguntzak zabaltzeko erabakiak Covid-19ren egungo egoera sozialari erantzun nahi dio; izan ere, eskolaz kanpoko jarduerak, eskola-jantokiak eta ziurgabetasuna murriztu dira, ikasgelak konfinatu daitezkeelako.

Eskaera egiteko epea

Eskaera egiteko epea urtebete izango da, alarma-egoera amaitu eta hurrengo egunetik aurrera. 2020ko ekainaren 20tik 2021eko ekainaren 20ra arte, biak barne.

Efektuen hasiera da

Atzeraeraginez aktibatuko da, 2020ko irailaren 1etik aurrera.

Azken aldaketaren data
2020/10/15